Carrièredag

Equinox richt zichzelf op het stimuleren van de studieprestaties van onze studenten.
Daar onder valt ook de stageperiodes van de studie.
Om onze studenten te helpen aan een goede en leuke stage te komen organiseert Equinox de Equinox Carrièredag.

 

De Equinox Carrièredag zal plaatsvinden op dinsdag 10 december 2019.

 

Tijdens de Carrièredag zullen bedrijven de kans krijgen om zich te presenteren aan de studenten middels een stand.
Er is in de planning expres veel tijd uitgetrokken voor gespreksmogelijkheden, dit om goede gesprekken tussen student en uw bedrijf te stimuleren. Op deze manier hopen wij de studenten met een goed gevoel over uw bedrijf naar huis te laten gaan.

 

Mocht u interesse hebben in de Equinox Carrièredag, stuur dan een email naar acquisitie@svequinox.nl!
Ook voor eventuele andere vragen kunt u hier terecht.