Carrièredag

Equinox richt zichzelf op het stimuleren van de studieprestaties van onze studenten.
Daar onder valt ook de stageperiodes van de studie.
Om onze studenten te helpen aan een goede en leuke stage te komen organiseert Equinox de Equinox Carrièredag.

De Equinox Carrièredag zal plaatsvinden op dinsdag 29 november 2016.

Tijdens de Carrièredag zullen bedrijven de kans krijgen om zich te presenteren aan de studenten middels een stand.
Er is in de planning expres veel tijd uitgetrokken voor gespreksmogelijkheden, dit om goede gesprekken tussen student en uw bedrijf te stimuleren. Op deze manier hopen wij de studenten met een goed gevoel over uw bedrijf naar huis te laten gaan.

De Equinox Carrièredag kenmerkt zich doordat enkel studenten van HBO-ICT (2e jaars) en Technische Informatica (3e jaars) aanwezig zullen zijn. Hierdoor kunt u zich specifiek richten op één doelgroep en makkelijk deze doelgroep bereiken.
2e jaars studenten zijn op zoek naar hun stage die zij aan het begin van het 3e jaar (begin september ’17 – eind januari ’18) zullen lopen.
3e jaars studenten zijn op zoek naar hun afstudeerstage die zij aan het einde van het 4e jaar (begin februari ’17 – eind juni ’18) zullen lopen.

Mocht u interesse hebben in de Equinox Carrièredag, stuur dan een email naar extern@svequinox.org!
Ook voor eventuele andere vragen kunt u hier terecht.