Author: equinox

  • Error 410: Equinox is down

    Onze provider (Contabo) heeft recent een tripple hardware failure gehad waardoor alle data van onze VPS verloren is gegaan.Op deze VPS draaide zowel onze websites als het ledensysteem, bestandenopslag en password manager.Ook de back-ups daarvan zijn helaas verloren gegaan.In andere woorden: onze volledige administratie is door een fout bij de provider verloren gegaan en zijn…