Erelidmaatschap wordt geschonken aan leden die een bijzondere verdiensten heeft geleverd aan de vereniging.

Jan Dirk Schagen

Voormalig teamleider aan de T.H. Rijswijk

Toegekend voor zijn hulp bij het oprichten van Studievereniging Equinox in de jaren 2001-2004.


Niels Hoogerwerf

Voormalig bestuurslid

Inhoud volgt nog.


Julian Gommers

Julian Gommers

Voormalig bestuurslid

Toegekend voor verdiensten tijdens zijn bestuurstijd die de vereniging naar een hoger niveau tilde en de ondersteuning van nieuwe besturen die hij gaf in de jaren na zijn bestuursjaar.